Vil du have kontakt med Astma-Allergi Nordsjælland, se nedenfor:Formand Ingelise Biering

Toftemarken 33, 3200 Helsinge

Tlf.: 21680741

Email: 2biering@mail.dk 

 

Næstformand Lone Pedersen, Mobil 21513710

 

Kasserer Jette Sachse, Mobil: 50714271


Lær om astma

På www.minastma.dk kan du få mere at vide om Astma. Du kan blandt andet lære om:

  • Astma og Graviditet
  • Børn og Astma
  • Motion og Astma

Kommende arrangementer


Generalforsamling


Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød


Tid: Tirsdag den 22. marts kl. 17.00


Der indkaldes hermed til generalforsamling i Astma-Allergi Nordsjælland med dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før.

Adressen er Astma-Allergi Nordsjælland, c/o formand Ingelise Biering, Toftemarken 33, 3200 Helsinge

Tlf. 21680741 eller mail: 2biering@mail.dk


Halsnæs Lungecafé Skjoldborg, Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

 

Tid: Onsdag den 23. marts 2022 kl. 14.00-16.00


Meditation og mindfulness kunne det være noget for dig?

Denne dag kommer cand.pæd.psyk. Lis Sommer


og vi får en lille smagsprøve på begge dele,

som er rigtig gode at bruge, hvis man vil finde fred/opnå fred i det indre.

Tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

For mere information kontakt

Ingelise Biering

Tlf. 21680741 eller mail: 2biering@mail.dk


Sundhedscafe Gribskov 

Tirsdag, den 26. april kl. 14:30 til 16:30 får vi besøg af sygeplejerske Anja Berrill fra Lungemedicinsk afdeling på hospitalet i Frederikssund. De forskellige behandlingsprincipper til mennesker med KOL og astma bliver gennemgået samtidig med at de forskellige device til inhalationsmedicin.

Medbring din medicin og få tjekket din inhalationsteknik.

Det foregår i Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8B, Græsted.

Alle er velkomne, men tilmelding ønskes til Ingelise Biering tlf. 2168 0741 (gerne SMS) eller mail: 2biering@mail.dk .


Halsnæs Lungecafé, Skjoldborg, Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Onsdag den 27. april 2022 kl. 14.00-16.00


Åndedrætsøvelser

Vi skal lære åndedrætsøvelser, som man kan bruge til at træne sin vejrtrækning.

Ligeledes skal vi lære hosteteknik og instrueres i PEP- fløjter.


Tilmelding er ikke nødvendig.

Det er gratis at deltage.


Yderligere information Ingelise Biering

Tlf.: 21680741 eller mail til: 2biering@mail.dk

Skovtur

Mødested: Skjoldborg, Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Onsdag den 25. maj kl. 14.00-16.30


Vi pakker en madkurv og sammen kører vi ud i det grønne.

Her spiser vi og nyder naturen. Ornitologerne Edith Haaning og Helmer Seilling vil fortælle om de fugle vi møder.


Tilmelding er ønskelig af hensyn til traktement og transport på tlf. 40993650

Det er gratis at deltage.


Yderligere information Ingelise Biering

Tlf.: 21680741 eller mail til: 2biering@mail.dk

Vi samarbejder med: