Hvem er vi?

Astma og Allergi Nordsjælland

Vi er en patientforening som favner hele Nordsjælland. Allerød, Furesø, Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommune.

Foreningen har eksisteret siden 1979.

Astma og allergi er folkesygdomme. Omkring 1 million mennesker i Danmark lider af allergi. Heraf har ca. 300.000 astma.

Allergi giver anledning til reaktioner, der strækker sig fra lettere gener til alvorlige og livstruende reaktioner. Allergi kan nedsætte livskvaliteten, og give begræsninger i såvel fysisk som social udfoldelse.

Hvis man til gengæld lærer sin astma at kende, og får den rigtige behandling, kan man stort set leve som andre.

Derfor arrangerer vi temadage, og holder aftenarrangementer med specialister inden for området.

Vi har med  stor succes haft arrangementer om bl.a. astma, kol, stress og eksem.

En årlig begivenhed er World Asthma Day, som vi synliggør med en stand i slotsarkaderne i Hillerød den første tirsdag i maj.

 Vi har lungecafeeer i Allerød og Frederiksværk, hvor vi en gang om måneden inviterer til forskellige foredrag og socialt samvær.

I samarbejde med andre patientforeninger og Frivilligcentre, drager vi rundt i sommerlandet på markeder og torvedage med alle vores tilbud.

 Ved vore arrangementer tilbyder vi

  • måling af lungefunktion

  • måling af kulilte

  • vejledning i inhalationsteknik

  • astmakontrol-test m.m.

Der følger altid relevante brochurer med vejledningen.

Vi er en meget aktiv forening, som forsøger at sprede vores arrangementer over hele Nordsjælland.

Har du lyst til at deltage i et spændende foreningsarbejde, er du meget velkommen.

Du kan kontakte formand:

Ingelise Biering                                                                                         Toftemarken 35                                                                                                        3200 Helsinge                                                                                                         mob.:21680741                                                                                                    

email: 2biering@email.dk

Der er lukket for kommentarer.